fbpx
17/02/2017

Često postavljena pitanja

 

 Attendo softver

Attendo je sistem za kontrolu pristupa i/ili evidenciju radnog vremena zaposlenih. Obuhvata dozvolu pristupa, registraciju i memorisanje prolazaka, obradu podataka i još mnogo toga. Također daje mogućnost generisanja mnogobrojnih izvještaja na osnovu podataka pohranjenih u sistemu.

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja kao što su dolazak na posao, izlazak na pauzu, privatno ili poslovno odsustvo, kraj radnog vremena, itd. Korisniku je također omogućeno definisanje vremenskog okvira dozvoljenog odstupanja od definisanih vrijednosti. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola vremena koje zaposlenici provode na poslu, uvid u njihove ranije dolaske ili kašnjenja, prekovremeni rad, opravdana odsustva zbog bolesti ili praznika, itd. Također je omogućeno generisanje finalne vrijednosti troškova, odnosno obračun zarade zaposlenika na osnovu unesenih podataka u sistem. 

Software

Nakon logovanja u sistem Attendo da bi dodali korisnika potrebno je otići na tab “Generalno” u sekciju “Uposlenici” te pritisnuti ikonicu sa zelenim plusem u desnom uglu.

 

Nakon klika na ikonu pojavljuje se novi prozor gdje je potrebno unijeti šifru uposlenika, ime, prezime, te ostale potrebne podatke. U prozoru “Uposlenik” postoje četiri taba: Generalno, Adresa, Prisutnost, te Identifikacija.

 

U tabu “Generalno” se unose podaci o organizacijskoj jedinici, radnom mjestu, grupi uposlenika, nacionalnost i kontakt podaci uposlenika. Prethodno je poželjno kreirati organizacionu strukturu kompanije, radna mjesta, te nacionalnosti, tako da je pri dodavanju zaposlenika moguće izabrati potrebne podatke.

 

  
 

U tabu “Adresa” se unose podaci o stanovanju i boravku uposlenika.


 

U tabu “Prisutnost” se definiše početak knjiženja uposlenika i radno vrijeme, te se stvara korisnički račun gdje uposlenik može provjeriti svoja prisustva. Selektor “omogući” znači da je zaposleniku aktivan modul za ERV ili KP.


 

U tabu “Identifikacija” se nalaze polja za RFID broj ili otisak/otiske prsta.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

Da bi ažurirali podatke o uposleniku potrebno je kliknuti na ikonu olovke.

 

 

Nakon klika otvara se identičan prozor kao za dodavanje uposlenika. Pri unosu novog zaposlenog potrebno je unijeti ime i prezime, a moguć je unos cijelog seta ličnih podataka. Također je moguć i unos slike zaposlenog.


 

U tabu “Generalno” se nalaze podaci o organizacijskoj jedinici, radnom mjestu, grupi uposlenika, nacionalnost i kontakt podaci uposlenika. Prethodno je poželjno kreirati organizacionu strukturu kompanije, radna mjesta, te nacionalnosti, tako da je pri dodavanju zaposlenika moguće izabrati potrebne podatke.

 

  
 

U tabu “Adresa” se nalaze podaci o stanovanju i boravku uposlenika.


 

U tabu “Prisutnost” se definiše početak knjiženja uposlenika i radno vrijeme, te se stvara korisnički račun gdje uposlenik može provjeriti svoja prisustva. Selektor “omogući” znači da je zaposleniku aktivan modul za ERV ili KP.


 

U tabu “Identifikacija” se nalazi polje RFID broj ili otisak prsta.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

Da bi obrisali zapis dovoljno je kliknuti na crvenu kantu i potvrditi akciju.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Da bi dodali i definisali novo radno vrijeme potrebno je otići na tab “Prisutnost”, te u sekciji “Podešenje” kliknuti na “Radna vremena”. Nakon klika na link otvara se novi prozor gdje je potrebno kliknuti na zelenu ikonu plusa.

 

Otvara se novi prozor gdje je potrebno unijeti šifru te naziv radnog vremena. U novom prozoru postoji pet tabova: Generalno, Pauza, Penali, Prekovremeno i Pripravnost.

 

 

U tabu “Generalno” se nalaze polja sa općim podacima o radnom vremenu i periodu rada. Vikend se treba definisati kao zasebno radno vrijeme. Radno vrijeme se definiše klikom na ikonu sata. Pored radnog vremena moguće je definisati i dozvoljeno kašnjenje, odnosno ranjenje uposlenika. Isto tako moguće je definisati i noćni rad, te ograničiti ukupno vrijeme na period rada.


 

U tabu “Pauza” se nalaze polja sa definisanjem početka, trajanja, završetka, te uračunavanje i obavezno korištenje pauze.


 

U tabu “Penali” se nalaze polja sa definisanjem nasljeđivanja polja kašnjenja i ranjenja. Moguće je računati duplo vrijeme, kao i poništiti dan.


 

U tabu “Prekovremeno” se nalaze polja sa definisanjem tipa prekovremenog rada. Mogu biti dva tipa i to period i interval prekovremenog.  Ukoliko je definisan interval za prekovremene sate, tada se oni računaju kao proizvod prekovremenih sati i koeficijenta i računaju se zavisno od podešenja u akumulisane prekovremene, u fond efektivnih radnih sati ili se evidentiraju posebno. Ukoliko je definisan period za prekovremene sate, tada korisnik definišete Prag preko kojeg će se računati prekovremeno tj. ako je period rada 8 sati i definisani prag perioda 8 sati, sve preko 8 radnih sati će ići u Prekovremeno.

 

U tabu “Pripravnost” se nalaze polja sa definisanjem početka i kraja za rad u pripravnosti.


 

Da bi izmjene bile prihvaćene potrebno je kliknuti “Ažuriraj”.

 

 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Osnovni izvještaj sadrži informacije o broju radnih dana i dana odsustva (bolovanja, poslovna, odmor, privatno itd.) u toku mjeseca. Prikazuju se i informacije o broju dnevnica za isplatu, korekcijama, penalima, itd.  Također se prikazuju i informacije od ukupnom vremenu na radu, pauzi, poslovnim i privatnim izlazima, itd. Na kraju, dat je pregled radnog vremena koje je trebalo biti urađeno, stvarno urađenog vremena i razlike tih vremena.

U ovom izvještaju dat je i pregled svih dana na kojem je vidljivo kada i koliko vremena je uposlenik radio, kao i koji dani su računati kao odsustvo sa posla. Osnovi izvještaj moguće je eksportovati u PDF i EXCEL format podataka.

Izbornik datuma na gornjem dijelu prozora osnovnog izvještaja određuje za koji mjesec će se prikazati izvještaj (dovoljno je označiti bilo koji dan u toku mjeseca da bi se prikazao izvještaj za taj mjesec.

Također korisnik ima mogućnost izbora organizacijske jedinice za koju će se kreirati izvještaj.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

Šema radnog vremena  se koriste kako bi se radni dani dodjeljivali zaposlenicima prema definisanim ciklusima. Da bi dodali novu šemu radnog vremena potrebno je kliknuti na ikonu zelenog plusa u gornjem desnom uglu.

 

Kada smo kreirali normalan radni dan i vikend unutar radnih vremena, sada ćemo kreirati šemu radnog vrema – tipičnu sedmicu.

 

 

 

Za šemu radnog vremena unosimo šifru i naziv te šeme. Referentni datum predstavlja početak računanja radnog vremena prema kreiranoj šemi radnog vremena. Ako uzmemo za primjer normalnu radnu sedmicu, za nju  će nam biti dovoljno kreirati 7 zapisa unutar naše šeme radnog vremena. Od prvog do petog će biti normalni radni dan, a šesti i sedmi dani vikenda. Na ovaj način se dobije ciklus kojeg predstavlja jedna sedmica. Sistem će sada automatski dodjeljivati radna vremena radnicima prema pripremljenim radnim danima i ciklusima.

 

 

Šema radnog vremena se također može definisati po principu da sistem sam određuje najbliže radno vrijeme. Napravi se Osnovni ciklus radnog vremena (kao gore navedeno), a u dio Pametno se ubacuju smjene koje se mogu desiti u toku dana.  Pored smjena, dodaje se i interval pretrage +/- i aktivira kvakica na Pametno.

Attendo sistem će u trenutku prijave radnika na terminal, proći kroz šemu radnog vremena (pametno) i vidjeti koje od vremena koja su dodana u djelu Pametno najbliže odgovara stvarnom vremenu prijave (u intervalu pretrage +/-). Ukoliko u intervalu pretrage niti jedno od vremena nije pronađeno, Attendo sistem će iz Osnovnog ciklusa vremena uzeti ono radno vrijeme koje je predefinisano za taj datum.

 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Proizvoljni izvještaj sadrži selektore za sve podatke koje je moguće dobiti iz sistema. Nakon selekcije željenih podataka korisniku je na raspolaganju dugme preuzmi (download) nakon čega se kreira excel dokument koji korisnik može otvoriti ili snimiti na lokalni disk.

Izbornik datuma na gornjem dijelu prozora proizvoljnog izvještaja određuje za koji mjesec će se kreirati izvještaj (dovoljno je označiti bilo koji dan u toku mjeseca da bi se kreirao izvještaj za taj mjesec. Također korisnik ima mogućnost izbora organizacijske jedinice za koju će se kreirati izvještaj.

Trenutnu selekciju polja moguće je spasiti pod proizvoljnim imenom, tako da se ista selekcija naknadno može pozvati iz padajućeg menija. Na ovaj način korisnik može pripremiti standardne izvještaje prema svojim potrebama.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Filter izvještaj je u principu pretraživač zapisa u sistemu po proizvoljno definisanim vrijednostima i uslovima (logičkim operatorima). Tako se recimo korištenjem ovog alata može vidjeti ko od zaposlenika je koristio pauzu za ručak dužu od 30 minuta ili ko od zaposlenih ima privatne izlaske duže od 15 minuta i slično.

Logički operatori se zbrajaju, pa tako ako označimo dva logička uslova kao rezultat dobit ćemo presjek ta dva uslova. U gornjem dijelu ekrana imamo izbornik datuma koje pretražujemo, kao i selektor organizacijske jedinice unutar kompanije. Filter izvještaj je moguće preuzeti u excel formatu.


 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

U ovom modulu moguće je sastaviti izvještaj u kojem će biti vidljivi podaci o org. jedinici, uposleniku, datumu, početku i kraju te ukupnom vremenskom periodu. Izvještaj je moguće exportovati u PDF file klikom na ikonu u donjem desnom uglu.

Predlošci su u principu pretraživač zapisa u sistemu po određenim definisanim vrijednostima i uslovima. Moguće je napraviti izvještaj u 5 predložaka: kumulativni, kumulativni detaljni, autozavršetak, privatni izlasci i poslovni izlasci.


Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

U sekciji “Uređaji” (Devices) dodajemo nove uređaje ili podešavamo podatke za postojeće unutar našeg sistema. Da bi dodali jedan uređaj potrebno je kliknuti na ikonu zelenog plusa u gornjem desnom uglu.

Za uređaj unosimo number (šifru) tj. skraćeni naziv, model uređaja koji biramo sa padajućeg menija. Biramo da li je uređaj aktivan u sistemu ili ne.

IP adresu uređaja (adresa može biti u formi IP adresa ili link na neki od dynamic DNS servisa), komunikacijski port i kod uređaja.

 

 Podešavamo vrijeme koje će sistem držati aktivnu elektro bravu (0 znači da nema elektro brave), eventualno dodajemo komentar za uređaj.

 

 

 Tipovi zapisa su zapisi koji će biti na uređaju.

 

U početnom prozoru sekcije uređaji (devices) imamo pregled postojećih uređaja u sistemu. Kompletnu listu uređaja moguće je eksportovati u excel format putem odgovarajuće ikonice za eksport podataka u excel. U slučaju da vršimo bilo kakve izmjene podataka za postojeće uređaje (promjena IP adrese, porta, liste korisnika kojima je dozvoljena registracija na terminal itd.) potrebno je na početnom prozoru sekcije uređaji kliknuti na ikonu za ažuriranje željenog seta podataka.
 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Prikazuje se novi display selektovati “Enroll”. Pritisnuti “OK”.
 

Prikazuje se novi display selektovati “CARD”. Pritisnuti “OK”.
 

Na znak uređaja prijeći karticom preko uređaja.

RFID tehnologija

RFID (Radio-Frequency IDentification)  je tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računara. RFID sistem obično čine Tag/Labela koja sadrži podatke, antena koja komunicira s tagovima, i kontroler koji upravlja i nadzire komunikacijom između antene i računara.

RFID kartice

Beskontaktne RFID (Radio-Frequency IDentification) kartice, kao što sam naziv govori, nemaju fizički kontakt s čitačem nego se komunikacija između kartice i čitača odvija radio signalom. Primjenjuju se za prijavu na čitač koji može biti u funkciji kontrole pristupa i/ili evidencije radnog vremena. Postoje read/write, popularno nazvane „pametne“ RFID kartice (SmartCards, 13,56MHz) i read only, nešto starije, koje često nazivamo „proximity“  RFID kartice (125kHz).

Generalno gledajući, pametne kartice pružaju viši nivo zaštite. One poseduju memorijske segmente u koje se može upisati broj kartice i nakon toga „zaključati“ šifrom. Ovakvu karticu mogu čitati samo čitači koji poznaju ovu šifru. Kod proximity kartica (125kHz)  koriste se različite RFID tehnologije – one koje su otvoreni standardi ili one koje su autorsko vlasništvo pojedinih proizvođača. Zajedničko za sve njih jeste da ne posjeduju memoriju već samo čip sa serijskim brojem (CSN – chip serial number).

Attendo sistem podržava korištenje:

  • Mifare 13.56 MHz beskontaktne RFID kartice – “pametne” RFID kartice (read/write)
  • Proximity 125 kHz beskontaktne RFID kartice – (read only)

 

Da bi obrisali uređaj dovoljno je kliknuti na ikonicu crvene kante i potvrditi brisanje u idućem prozoru.

 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Pritisnuti dugme “OUT” i selektovati “DELETE”.
 


 

Unijeti odgovarajući ID “OUT” i pritisnuti “OK”.
 


 


Brisanje otiska će obrisati sve informacije o uposleniku i nema opcije vraćanja, molimo budite oprezni.

RFID tehnologija

RFID (Radio-Frequency IDentification)  je tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računara. RFID sistem obično čine Tag/Labela koja sadrži podatke, antena koja komunicira s tagovima, i kontroler koji upravlja i nadzire komunikacijom između antene i računara.

RFID kartice

Beskontaktne RFID (Radio-Frequency IDentification) kartice, kao što sam naziv govori, nemaju fizički kontakt s čitačem nego se komunikacija između kartice i čitača odvija radio signalom. Primjenjuju se za prijavu na čitač koji može biti u funkciji kontrole pristupa i/ili evidencije radnog vremena. Postoje read/write, popularno nazvane „pametne“ RFID kartice (SmartCards, 13,56MHz) i read only, nešto starije, koje često nazivamo „proximity“  RFID kartice (125kHz).

Generalno gledajući, pametne kartice pružaju viši nivo zaštite. One poseduju memorijske segmente u koje se može upisati broj kartice i nakon toga „zaključati“ šifrom. Ovakvu karticu mogu čitati samo čitači koji poznaju ovu šifru. Kod proximity kartica (125kHz)  koriste se različite RFID tehnologije – one koje su otvoreni standardi ili one koje su autorsko vlasništvo pojedinih proizvođača. Zajedničko za sve njih jeste da ne posjeduju memoriju već samo čip sa serijskim brojem (CSN – chip serial number).

Attendo sistem podržava korištenje:

  • Mifare 13.56 MHz beskontaktne RFID kartice – “pametne” RFID kartice (read/write)
  • Proximity 125 kHz beskontaktne RFID kartice – (read only)

TC550

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display, selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Prikazuje se novi display selektovati “Enroll”. Pritisnuti “OK”.

 

Unijeti ID. Unos ID moguć putem tastature ili na dugmad OUT i IN. Pritisnuti “OK”.

 

Odabrati FP (fingerprint 1 ili 2).

 

Skenirati prst 2 puta na znak uređaja. Nakon pojavljivanja displaya na kojem piše “SAVE” pritisnuti “OK”.

 

Otisak prsta je uspješno skeniran.

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Pritisnuti dugme “OUT” i selektovati “DELETE”

 

Unijeti odgovarajuci ID “OUT” i pritisnuti “OK”

 


Brisanje otiska će obrisati sve informacije o uposleniku i nema opcije vraćanja, molimo budite oprezni.

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Prikazuje se novi display selektovati “Enroll”. Pritisnuti “OK”.
 

Prikazuje se novi display selektovati “CARD”. Pritisnuti “OK”.
 

Na znak uređaja prijeći karticom preko uređaja.

RFID tehnologija

RFID (Radio-Frequency IDentification)  je tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računara. RFID sistem obično čine Tag/Labela koja sadrži podatke, antena koja komunicira s tagovima, i kontroler koji upravlja i nadzire komunikacijom između antene i računara.

RFID kartice

Beskontaktne RFID (Radio-Frequency IDentification) kartice, kao što sam naziv govori, nemaju fizički kontakt s čitačem nego se komunikacija između kartice i čitača odvija radio signalom. Primjenjuju se za prijavu na čitač koji može biti u funkciji kontrole pristupa i/ili evidencije radnog vremena. Postoje read/write, popularno nazvane „pametne“ RFID kartice (SmartCards, 13,56MHz) i read only, nešto starije, koje često nazivamo „proximity“  RFID kartice (125kHz).

Generalno gledajući, pametne kartice pružaju viši nivo zaštite. One poseduju memorijske segmente u koje se može upisati broj kartice i nakon toga „zaključati“ šifrom. Ovakvu karticu mogu čitati samo čitači koji poznaju ovu šifru. Kod proximity kartica (125kHz)  koriste se različite RFID tehnologije – one koje su otvoreni standardi ili one koje su autorsko vlasništvo pojedinih proizvođača. Zajedničko za sve njih jeste da ne posjeduju memoriju već samo čip sa serijskim brojem (CSN – chip serial number).

Attendo sistem podržava korištenje:

  • Mifare 13.56 MHz beskontaktne RFID kartice – “pametne” RFID kartice (read/write)
  • Proximity 125 kHz beskontaktne RFID kartice – (read only)

 

 

Na početnom display-u se nalazi prikaz vremena. Kliknuti na slovo M (menu).
Prikazuje se novi display selektovati “User”. Pritisnuti “OK”.

 

Pritisnuti dugme “OUT” i selektovati “DELETE”.
 


 

Unijeti odgovarajući ID “OUT” i pritisnuti “OK”.
 


 


Brisanje otiska će obrisati sve informacije o uposleniku i nema opcije vraćanja, molimo budite oprezni.

RFID tehnologija

RFID (Radio-Frequency IDentification)  je tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računara. RFID sistem obično čine Tag/Labela koja sadrži podatke, antena koja komunicira s tagovima, i kontroler koji upravlja i nadzire komunikacijom između antene i računara.

RFID kartice

Beskontaktne RFID (Radio-Frequency IDentification) kartice, kao što sam naziv govori, nemaju fizički kontakt s čitačem nego se komunikacija između kartice i čitača odvija radio signalom. Primjenjuju se za prijavu na čitač koji može biti u funkciji kontrole pristupa i/ili evidencije radnog vremena. Postoje read/write, popularno nazvane „pametne“ RFID kartice (SmartCards, 13,56MHz) i read only, nešto starije, koje često nazivamo „proximity“  RFID kartice (125kHz).

Generalno gledajući, pametne kartice pružaju viši nivo zaštite. One poseduju memorijske segmente u koje se može upisati broj kartice i nakon toga „zaključati“ šifrom. Ovakvu karticu mogu čitati samo čitači koji poznaju ovu šifru. Kod proximity kartica (125kHz)  koriste se različite RFID tehnologije – one koje su otvoreni standardi ili one koje su autorsko vlasništvo pojedinih proizvođača. Zajedničko za sve njih jeste da ne posjeduju memoriju već samo čip sa serijskim brojem (CSN – chip serial number).

Attendo sistem podržava korištenje:

  • Mifare 13.56 MHz beskontaktne RFID kartice – “pametne” RFID kartice (read/write)
  • Proximity 125 kHz beskontaktne RFID kartice – (read only)
Attendo
Attendo
Attendo