fbpx

Kako dodati šemu radnog vremena?

Šema radnog vremena  se koriste kako bi se radni dani dodjeljivali zaposlenicima prema definisanim ciklusima. Da bi dodali novu šemu radnog vremena potrebno je kliknuti na ikonu zelenog plusa u gornjem desnom uglu.

 

Kada smo kreirali normalan radni dan i vikend unutar radnih vremena, sada ćemo kreirati šemu radnog vrema – tipičnu sedmicu.

 

 

 

Za šemu radnog vremena unosimo šifru i naziv te šeme. Referentni datum predstavlja početak računanja radnog vremena prema kreiranoj šemi radnog vremena. Ako uzmemo za primjer normalnu radnu sedmicu, za nju  će nam biti dovoljno kreirati 7 zapisa unutar naše šeme radnog vremena. Od prvog do petog će biti normalni radni dan, a šesti i sedmi dani vikenda. Na ovaj način se dobije ciklus kojeg predstavlja jedna sedmica. Sistem će sada automatski dodjeljivati radna vremena radnicima prema pripremljenim radnim danima i ciklusima.

 

 

Šema radnog vremena se također može definisati po principu da sistem sam određuje najbliže radno vrijeme. Napravi se Osnovni ciklus radnog vremena (kao gore navedeno), a u dio Pametno se ubacuju smjene koje se mogu desiti u toku dana.  Pored smjena, dodaje se i interval pretrage +/- i aktivira kvakica na Pametno.

Attendo sistem će u trenutku prijave radnika na terminal, proći kroz šemu radnog vremena (pametno) i vidjeti koje od vremena koja su dodana u djelu Pametno najbliže odgovara stvarnom vremenu prijave (u intervalu pretrage +/-). Ukoliko u intervalu pretrage niti jedno od vremena nije pronađeno, Attendo sistem će iz Osnovnog ciklusa vremena uzeti ono radno vrijeme koje je predefinisano za taj datum.

 

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, te generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, te serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

 

Attendo proizvodi 

Attendo omogućava evidentiranje raznih događaja (ulaz, izlaz, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak, i drugo.) kao i definisanje vremenskog okvira kada je omogućen pristup ili evidentiranje. Na ovaj način omogućena je potpuna kontrola pristupa zaposlenika u namjenske prostorije.

Više o Attendo uređajima i proizvodima možete pronaći ovdje.

 

 

Attendo
Attendo
Attendo