fbpx

Novi i bolji Attendo

Attendo sistem

Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu prostupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, i na osnovu rečenog, generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, zatim serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom.

Šta je novo?

Ponosno Vas izvještavamo da je sistem Attendo unaprijeđen sa novim modulom pod imenom ADManager.

ADManager je integrisan u sistem te omogućava lakše dodavanje biometrijske i RFID identifikacije. Za povezivanje otisaka prsta i korisnika sistema ranije je korištena eksterna aplikacija.  Dodavanjem opcije ADManager-a na admin panel Attendo sistema, administratori sistema sa lahkoćom mogu pristupiti podacima svih korisnika sistema, te vršiti uvezivanje njihovih podataka bez ikakvih poteškoća. Uvođenjem ADManagera uveliko se povećava fleksibilnost aplikacije, te omogućava lakše korištenje.

Attendo
Attendo
Attendo