"BAY 42" d.o.o. Banja Luka

Instaliran Attendo sistem za evidenciju radnog vremena – “BAY 42” d.o.o. Banja Luka

    Attendo sistem Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu pristupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, i na osnovu rečenog, generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, zatim serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom. Read more about Instaliran Attendo sistem za evidenciju radnog vremena – “BAY 42” d.o.o. Banja Luka[…]

Attendo
Attendo
Attendo