fbpx
prevet evidecija ranog vremena

Uspješno implementiran Attendo projekat za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – Industrijska zona PREVENT VISOKO

Attendo sistem Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu pristupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, i na osnovu rečenog, generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, zatim serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom. Novi projekat Read more about Uspješno implementiran Attendo projekat za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – Industrijska zona PREVENT VISOKO[…]

evidencija ranog vremena prevent jelah

Uspješno implementiran Attendo projekat za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – PREVENT FAD d.d. JELAH-TEŠANJ

Attendo sistem Attendo je sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih i/ili kontrolu pristupa. Obuhvata bilježenje i memorisanje prolazaka, dozvolu pristupa, obradu podataka, i na osnovu rečenog, generisanje izvještaja. Sistem se sastoji od terminala za RFID kartice ili tagove, biometrijsku identifikaciju ili PIN, zatim serverske aplikacije i web aplikacije za administraciju i upravljanje samim sistemom. Novi projekat Read more about Uspješno implementiran Attendo projekat za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – PREVENT FAD d.d. JELAH-TEŠANJ[…]

Attendo
Attendo
Attendo